پارافین وکس

پارافین وکس

ترکیب اشباع جامدی ( در دمای اتاق) از هیدروکربن که از تقطیر نفت و شیل به دست می آید و در صنایع آرایشی، دارویی، نساجی، شمع سازی، صنایع غذایی، روغن کاری، عایق کاری الکتریکی و … کاربرد دارد.

فرمول تجربی

CnH2n+2

طبقه بندی

جزء هیدروکربن ها – ترکیب آلی آلیفاتیک

نام های دیگر

پارافین وکس  ، وکس نفتی ، پارافین سخت

ظاهر

سفید، کرم و یا زرد شفاف

گرید

براساس درصد روغن و نقطه ی ذوبشان تقسیم بندی می شوند به دو گروه :
پارافین های سبک و پارافین های سنگین با درصد روغن های متفاوت.

پارافین مایع

روغن معدنی که به شکل وایت اویل وجود دارد، محصول جانبی از تقطیر نفت می باشد که با توجه به دمای اشتعالشان در گرید های متفاوت قرار می گیرند که به صورت شفاف، بی رنگ و بی بو عرضه می گردد. همچنین تقسیم بندی دیگری برای پارافین مایع وجود دارد که زمینه ی مصرفی آن را مشخص می نماید و به طور کلی در سه گروه صنعتی ، آرایشی و دارویی قرار میگیرد .

رزیدو وکس  (فوتس اویل)

ترکیبی از روغن و اسلک وکس که به فوتس اویل شناخته میشود و محصول نهایی باقیمانده از اسلک وکسی است که تحت فشار و رنگ زدایی قرار گرفته است. از فوتس اویل برای کبریت سازی، روغن کاری، آتش بازی، لاستیک، کفش و پلاستیک سازی استفاده می شود .

گرانول پارافین

پارافین جامد نیمه شفافی که در یک فرآیند فیزیکی خرد شده است.